Informacja o plikach Cookie

Informacja z otwarcia ofert

Gminny Zakład Komunalny

ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

                                                                                                                                                                         Osie, 09.12.2013 r.                                                          

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr GZK.26.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  poniżej 3,5 tony.

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert

      

Gminny Zakład Komunalny działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

Czytaj więcej: Informacja z otwarcia ofert

Pytanie do przetargu pn. "Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszcalnej masie poniżej 3,5 tony

Osie, 2013-12-04

 

GZK.26.1.3.2013

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn. „Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony” Zamawiający otrzymał od oferenta następujące pytanie:

 

Czytaj więcej: Pytanie do przetargu pn. "Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszcalnej masie poniżej 3,5 tony

Pytanie do przetargu pn:" Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony"

Osie, 2013-12-03

 

GZK.26.1.2.2013

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn. „Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony” Zamawiający otrzymał od oferenta następujące pytanie;

Czytaj więcej: Pytanie do przetargu pn:" Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony"

Samochód ciężarowy

 

Kierownik Gminnego Zakład Komunalnego ogłasza przetarg nieograniczony pn "Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony"

Czytaj więcej: Samochód ciężarowy

Informacja o wynikach naboru

 

Osie, dnia 03.06.2013

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko konserwator

w Gminnym Zakładzie Komunalnym  w Osiu

 

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

  1. Pan  Marcin Rzóska
  2. Pan  Jakub Piekacz

 

 

                                                                                      Kierownik

                                                                        Gminnego Zakładu Komunalnego

                                                                                 Krzysztof Kuzimski

 

Get more template crosstec.de