Informacja o plikach Cookie

Informacja o wynikach przetargu - spycharka

Osie, 2018-07-12

GZK.26.1.2.2018

 

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu na sprzedaż spycharki gąsienicowej typ RUMUN, nr fabryczny 1077, rok produkcji 1974.

 

            W związku z ogłoszonym pisemnym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż spycharki gąsienicowej tupu RUMUN, informuje, że do dnia 12.07.2018r. do godz. 1000 zostały złożone dwie oferty:

1. DJ.MET. Józef Olak

ul. Krzywa, 34

37-450  Stalowa Wola

NIP 865-254-29

Wartość oferty - brutto; 3077,00 zł.

2.Zakład Usług Wielobranżowych

Pan Krzysztof Cemke

ul. Rynek 11

86-150 Osie

NIP 559-101-72-87 

Wartość oferty -  netto 7100,00 zł, brutto 8733,00 zł.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu została wybrana oferta:

Zakład Usług Wielobranżowych

Pan Krzysztof Cemke

ul. Rynek 11

86-150 Osie

NIP 559-101-72-87

Wartość oferty:

 netto -  7100,00zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych);

 brutto -  8733,00zł (słownie: osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i przedstawia najwyższą cenę.

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

Get more template crosstec.de