Ocena jakości wody - 2019 rok

Ocena jakości wody marzec 2019r.

Ocena jakości wody czerwiec 2019r.

Ocena jakości wody wrzesień 2019r.

Ocena jakości wody listopad 2019r.

Ocena jakości wody grudzień 2019r.

Ocena jakości wody grudzień 2019r.

Obszarowa ocena jakości wody za 2019 rok