Ocena jakości wody - 2019 rok

Ocena jakości wody marzec 2019r.

Ocena jakości wody czerwiec 2019r.

Ocena jakości wody wrzesień 2019r.

Ocena jakości wody listopad 2019r.